این آسانسورها می توانند از نوع کششی و یا از نوع هیدرولیک باشند. برای ظرفیت های خیلی زیاد با ارتفاع حرکت کم، سیستم هیدرولیک مناسب تر است، اگرچه هنوز بر سر مزایا و معایب این دو نوع سیستم، در بین متخصصین آسانسور و حتی در بین تولید کنندگان، وحدت نظر وجود ندارد و هر کدام مدعی اند که سیستم مورد نظر خودشان مناسب تر و اقتصادی تر است. به نظر می رسد سیستم های هیدرولیک در مقابل زلزله مقاوم تر از سیستم های کششی هستند، ضمن این که همان طور که گفته شد، این آسانسورها برای ارتفاع حرکت کم و سرعت های تا یک متر بر ثانیه مناسب اند.

پیشنهاد می شود، در کاربرد های پرترافیک با تعداد استارت بالا، باید از تجهیزات نوع Heavy duty  استفاده شود.

در آسانسورهای با ظرفیت بالا، بر اثر بار گذاری در کابین و تخلیه بار از کابین، تراز بودن کابین با طبقه تغییر کرده و کابین کمی (شاید به ۴ یا ۵ سانتیمتر)  به بالاتر یا پایین تر حرکت می کند. در چنین شرایطی باید سیستم “تراز مجدد” یا Releveling در سیستم پیش بینی شده باشد تا بلافاصله، کابین را به تراز صحیح برگرداند.