آسانسور باربر

آسانسورهای باربر – مسافربر تا حدود زیادی شبیه آسانسورهای مسافربر هستند. تفاوت های ظاهری آن ها دکوراسیون کابین (دیواره ها، کف، سقف، نوع نورپردازی، و …. ) هستند. برای کف آسانسورهای مسافربر کارفرما معمولا سنگ های تزیینی را ترجیح می دهند، در حالی که کف آسانسورهای باربر از ورق آجدار انتخاب می شود. عرض درب آسانسورهای باربر اکثرا مساوی عرض کابین انتخاب می شود تا باری که در کابین جا می گیرد، هنگام عبور از درب با مشکل مواجه نشود.در حالی که عرض درب آسانسورهای مسافربر معمولا کمتر از عرض کابین است.

کابین های آسانسورهای باربر در استاندارد جهانی به کلاس های A و B و C تقسیم بندی شده اند.

مدل های آسانسور های باربر

مدل A

طراحی این نوع کابین مشابه آسانسورهای مسافربر است. هنگام بارگذاری و تخلیه بار کابین نباید بیش از ۲۵% ظرفیت کابین در آستانه درب قرار گیرد. به عنوان مثال اگر کابین برای ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم طراحی شده باشد، اجازه نداریم یک بار سنگین مثلا حدود ۸۰۰ کیلوگرم را (با وجود آنکه از ظرفیت آسانسور کمتر است)، در آستانه درب کابین قرار دهیم. حداکثر ۲۵۰ کیلوگرم مجاز است. البته وقتی بار به داخل منتقل شد و در کف کابین توزیع شد، بارگذاری تا ظرفیت نامی مجاز است.

آسانسور باربر

آسانسور باربر

کلاس B

این نوع آسانسور فقط برای حمل و نقل وسایل نقلیه تا ظرفیت داده شده می تواند استفاده شود.

آسانسور باربر

آسانسور باربر

کلاس C1

این آسانسورها طوری طراحی می شوند که بار با لیفت تراک داخل آن بشود و آسانسور لیفت تراک و بار را با هم حمل کند، بنابراین ظرفیت آسانسور باید معادل مجموع وزن بار و لیفت تراک باشد. این آسانسور نباید برای جابجایی عادی مسافرین در نظر گرفته شود.

آسانسور باربر

آسانسور باربر

کلاس C2

این آسانسور باید طوری طراحی شود که بتواند ظرفیت ۱۵۰% بار نامی را در حالت بارگیری تحمل کند (ولی لازم نیست که بتواند این بار ۱۵۰% درصدی را جابجا کند). آسانسور توانایی آن را دارد که بار با لیفت تراک داخل آن بشود، و لیفت تراک پس از تخلیه بار باید از آسانسور خارج شود. در واقع معمولا اینطور است که وزن یک قطعه بار و لیفت تراک جمعا در حدود ۱۵۰% بار نامی است. این آسانسور هم نباید برای جابجایی عادی مسافرین در نظر گرفته شود.

آسانسور باربر

آسانسور باربر

کلاس C3

این آسانسور معمولا برای حمل بارهای سنگین یکپارچه طراحی می شود. بارگیری و تخلیه بار در این آسانسور در حد ظرفیت کل کابین مجاز است و نباید از آن تجاوز شود (مثلا به علت ورود لحظه ای لیفت تراک). در حالی که در کلاس C1 لیفت تراک موقتا مجاز بود که داخل کابین شده و بار نامی را پیاده کند ولی باید کابین را ترک کند و مجاز به حرکت با کابین نیست).

آسانسور باربر

آسانسور باربر