این آسانسور (مون شارژ) عمدتا جهت جابجایی ظروف غذا یا بسته بندی های سبک در منازل، ساختمان های اداری، دانشگاهی و همچنین فروشگاه ها و مجتمع های تجاری نصب و راه اندازی می گردند.
ابعاد این آسانسور (مون شارژ) به گونه ای انتخاب می شود که امکان سوار شدن مسافر در آن نباشد.