آسانسور Home Lift (خانگی) که بر اساس سیستم هیدرولیک طراحی و نصب می گردند مناسب مکانهایی هستند که فاقد فضای کافی و یا از پیش تعیین شده جهت نصب آسانسور های کششی می باشند.

آسانسورهای Home Lift  از سری آسانسور های هیدرولیک با سیستم مستقیم ( یک به یک) یا غیر مستقیم ( دو به یک) می باشند به دلیل ظرفیت کمتر (حدودا ۳نفر ) و ابعاد کوچک تر ( ۱*۱) و تعداد توقف کمتر (حداکثر ۴ توقف) نسبت به سایر آسانسور های هیدرولیک قیمت مناسبتری دارند و مناسب ساختمان های مسکونی،ویلایی،تجاری با ارتفاع و ترافیک کم می باشد.