سکوهای نفتی ، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و بسیاری از واحد های صنعتی بعلت وجود گاز و پودر های قابل اشتعال در محیط شرایط بسیار ویژه ای را دارا میباشند. رعایت ایمنی در این مراکز مهمترین عاملیست که همواره به آن توجه میشود . کوچکترین جرقه توانایی ایجاد حادثه ای را دارد که به هیچ عنوان جبران پذیر نیست.

شرکت آرمان مانگ مجموعه ای از آسانسور های ضد انفجار و ضد گرد و غبار را برای این منظور فراهم کرده است.

برخی از پروژه های انجام شده در زمینه آسانسور های ضد گرد و غبار (IP 54 & IP 67)

پروژه شرکت شیمیایی بهداش

آسانسور باربر- مسافربر ۳۱ نفره

آسانسور ضد گرد و غبار IP54

شرکت سیمان مازندران