آسانسور غذابر

آسانسور غذابر

آسانسور غذابر (مون شارژ)

 آسانسور غذابر عمدتا جهت جابجایی ظروف غذا یا بسته بندی های سبک در منازل، ساختمان های اداری، دانشگاهی و همچنین فروشگاه ها و مجتمع های تجاری نصب و راه اندازی می گردند.
ابعاد آسانسور غذابر به گونه ای انتخاب می شود که امکان سوار شدن مسافر در آن نباشد.

موارد استفاده از آسانسور غذابر

  • رستوران ، آشپزخانه ، سلف سرویس
  • بیمارستان
  • دانشگاه
  • صنایع غذایی ، دارویی ، شیمیایی و بهداشتی