مجتمع تجاری امیرکبیر

آسانسور تخت بر- بیمارستان لاله

آسانسور ضد انفجار-پتروشیمی شازند

8 توقف 450 کیلوگرم

پاساژ پرمهر

مجتمع تجاری ابریشم

مجتمع 5650 واحدی مسکن مهر

سازمان حلال احمر

آسانسور ضد گرد و غبار- IP54

شرکت سیمان مازندران

آسانسور پانورامیک تمام گرد با درهای Curve شیشه ای

پروژه مهندس فرید

آسانسور ضد انفجار-پتروشیمی شازند

14 توقف با 56 متر طول حرکت

24 توقف با 106 متر طول حرکت

آسانسور VVVF مسافربر 8 نفره

پروژه مهندس دهپور

پروژه آرام سیتی

دهوک-اربیل عراق

آسانسور پانوراميك

پروژه کاشان

پروژه مهندس سلیمی

8 نفره

بنیاد شهید و امور ایثارگران
8 نفره

خانه فرهنگ خاتم
8 نفره