خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آن ها. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند خدمات و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا نموده و خرابی آنها موجب خطرات احتمالی جانی می گردد. از اینرو اهمیت خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی کمتر از اهمیت نصب آن ها نبوده و یک دستگاه آسانسور و پله برقی صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد. خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی را از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی نیز می توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آنها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد نماید. حتی وقوع خطرات جانی در بدترین حالت ممکن است.

واحد خدمات و نگهداری شرکت آرمان مانگ (سهامی خاص) متشکل از خدماتکاران آموزش دیده و مجرب است،که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستانها، آماده ارائه خدمات و خدمات در اسرع وقت بوده و نسبت به رفع هر گونه خرابی و اجرای  پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد. این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات قابلیت ارائه خدمات خدمات ، نگهداری و جنرال خدمات حتی در ایام تعطیل را نیز دارد.

  • خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی مطابق با استاندارد بین المللی EN-81 و استاندارد EN-115
  • خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقیهای خاص، گیرلس، هیدرولیک و پکیج های خارجی
  • ارائه چک لیست خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی به مدیر ساختمان
  • اجرای جنرال خدمات (General Service) در ابتدای قرارداد خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی
  • گارانتی قطعات نصب شده تحت پوشش قرارداد خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی
  • اجرای تعمیرات دوره ای توسط پرسنل متخصص و با تجربه شرکت
  • ارائه خدمات پشتیبانی و آموزش از طریق وب سایت (سیستم مشتریان)
  • ارائه خدمات به ساختمانهای خاص و پر ترافیک توسط خدماتکار مقیم
  • ارائه خدمات خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی به طور منظم و On time
  • رفع خرابی در اسرع وقت