به ما ایمیل بفرستید

 • کد پستی

  ۱۴۱۸۶۵۴۷۱۳

 • مدیریت

  ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۷۲۶۲۰-۳

 • واحد فروش

  ۰۰۹۸۲۱۶۶۴۲۰۸۷۸

 • خدمات و نگهداری

  ۰۰۹۸۲۱۸۸۹۷۳۲۲۵-۸

 • نمابر

  ۰۰۹۸۲۱۶۶۴۳۰۲۹۲

 • آدرس

  تهران خیابان کارگر شمالی کوچه هما پلاک ۴ طبقه ششم واحد ۱۸