• بیمارستان تخت جمشید

  ۱۱ دستگاه آسانسور بیماربر، مسافربر، هیدرولیک، مونوشارژ، Machine Roomless، Gearless

 • شرکت مپنا (توگا)

  کیلومتر ۷ جاده ملارد، خیابان مپنا
  ۲ دستگاه آسانسور مسافربر، ۶ نفره، ۶ توقف، سرعت ۱ متر بر ثانیه Machine Roomless، Gearless

 • پاساژ امیرکبیر (شرکت کیسون)

  ۲ دستگاه آسانسور مسافربر پانورامیک، دوپلکس، ۱۳ نفره، ۵ توقف، سرعت ۱ متر بر ثانیه، Machine Roomless، Gearless

 • بیمارستان لاله

  ۲ دستگاه آسانسور مسافربر پانورامیک، دوپلکس، ۱۳ نفره، ۵ توقف، سرعت ۱ متر بر ثانیه، Machine Roomless، Gearless