فضای مورد نیاز برای نصب اسانسور

هنگام نصب آسانسور، در نظر گرفتن فضای نصب برای اطمینان از عملکرد درست و ایمنی آسانسورها بسیار مهم است. اندازه آسانسورها به عواملی مانند ارتفاع ساختان، ظرفیت کابین مسافران و ترجیحات طراحی صاحبان ساختمان بستگی دارد و مقدار فضای مورد نیاز بر اساس این عوامل متفاوت خواهد بود.

برای تعیین دقیق فضای مورد نیاز برای نصب آسانسورها، مشورت با متخصصانی که در نصب آسانسور تخصص دارند، مهم است. آن‌ها عواملی مانند ابعاد محور، عمق گودال و فاصله هر طبقه را ارزیابی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که آسانسور به طور یکپارچه در منطقه تعیین شده قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن فضای مورد نیاز برای نصب آسانسور، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که نصب آسانسور شما با دقت انجام شده و تمام مقررات ایمنی را رعایت می‌کند.

ابعاد آسانسور طبق مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان به طور اختصاصی به بررسی استانداردها و قوانین ابعاد آسانسور پرداخته است و ابعاد مشخصی را برای ساختمان‌هایی که آسانسور در آن‌جا قابل اجرا خواهد بود، پیشنهاد داده است.

سرعت آسانسورهای هیدرولیک ۰/۴ متر بر ثانیه و سرعت آسانسورها کششی ۱/۶ و ۲/۵ متر بر ثانیه است. معمولا آسانسورها برحسب کارایی ساختمان و احتساب ترافیکی افراد، متفاوت نصب می‌شوند. به طور مثال برای ترافیک متوسط و انتقال معمولی افراد در بین طبقات از آسانسورهای ۳۰۰،۳۷۵،۴۵۰ کیلوگرمی استفاده می‌کنند و برای جابه‌جایی‌های سنگین‌تر بهتر است آسانسوری با ظرفیت  ۶۰۰کیلوگرمی انتخاب شود، همچنین این استاندارد برای آسانسور بیمارستانی که حمل برانکارد و ویلچر بیماران را برعهده دارد ظرفیتی برابر با ۱۰۰۰کیلوگرم تعیین می‌شود.

در ادامه مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان درباره چاه مشترک بین آسانسورها صحبت شده است، به این صورت که عرض کل چاه از مجموع عرض‌ چاه هر آسانسور و جمع ضخامت دیواره‌ها محاسبه می‌شود و در مورد استاندارد ارتفاع چاهک، ارتفاع برابر با سریع‌ترین آسانسور چاه مشترک عنوان شده است. همچنین سریع‌ترین آسانسور حداقل ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه را تعیین می‌کند.

عرض فضای مورد نیاز برای نصب اسانسور

نصب اسانسور

فرمول محاسبه فضای مورد نیاز برای آسانسور با درب‌های نیمه الکترونیکی که از سمت راست باز می‌شوند اینگونه است که اگر عرض درب آسانسور را با X  نشان دهیم، X+X+35 عرض کل چاله مورد نیاز است.

برای آسانسورهایی که درب آن‌ها از وسط باز می‌شود فرمول محاسبه فضای مورد نیاز برای آسانسور به این صورت خواهد بود که دوبرابر عرض به‌علاوه ۲۰ سانتی متر مربع برای نصب این مدل آسانسور کافی است.

عمق چاه درب فضای مورد نیاز برای نصب اسانسور

عمق چاه درب آسانسور نسبت به نوع درب آن‌ها متفاوت است به طور کلی برای آسانسورهایی با درب نیمه اتومات ۲۰سانتی متر، برای آسانسورهایی با درب اتوماتیک تلسکوپی ۲۵ تا ۳۵ سانتی متر و برای آسانسورهایی با درب اتوماتیک سانترال ۲۰ سانتی متر پیشنهاد می‌شود.

فضای مورد نیاز برای نصب اسانسور در مقطع عمودی

فضای مورد نیاز در مقطع عمودی آسانسورها چاهک است که به عنوان جان پناه نصاب آسانسور با حداقل ۱۴۰ سانتی متر ارتفاع است. همچنین حدود ۱٫۸ متر از ارتفاع روی سقف تا کف موتورخانه نیز برای نصاب آسانسور در نظر گرفته می‌شود.

فضای مورد نیاز جهت موتورخانه آسانسور

برای نصب آسانسور، فضای عمودی، چاهک و درب را در نظر گرفتیم. حال باید برای موتورخانه نیز فضای مناسبی را در نظر گرفت. طبق مقررات ملی ساختمان، اتاقک موتورخانه ابعاد مشخصی دارد. برای ظرفیت تا ۱۳ نفر این ابعاد به شرح زیر است:

عرض ۲۰۰۰ میلیمتر

ارتفاع ۲۰۰۰ میلیمتر

عمق  ۲۰۰۰ میلیمتر

جدول کامل ابعاد، ظرفیت انواع آسانسور و چاه و درب‌ها

امروزه جابه‌جایی در بین طبقات بدون وجود آسانسور سخت خواهد بود و وجود آسانسور از مزایای ساختمان‌ها محسوب می‌شود. همانطور که گفتیم با توجه به نوع ساختمان، ظرفیت آسانسورها متفاوت است.

در هنگام طراحی نقشه و پلان، ابعاد چاه و همچنین مساحت مورد نیاز  ضروری است. به همین دلیل در ادامه جدولی از ابعاد ظرفیت، چاه و درب‌ها تهیه کردیم تا برای ساخت و نصب آسانسور دچار مشکل نشوید. در جداول زیر B به معنای عرض، D به معنای عمق و H به معنای ارتفاع در نظر گرفته شده است.

جدول ابعاد آسانسور ساختمان‌های مسکونی

ظرفیت
ظرفیت به کیلوگرم ظرفیت به نفر
۳۰۰ کیلوگرم ۴ نفره
۳۷۵ کیلوگرم ۵ نفره
۴۵۰ کیلوگرم ۶ نفره
۶۰۰ کیلوگرم ۸ نفره
۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۲ نفره
ابعاد کابین با توجه به ظرفیت
عرض b1 (سانتی‌متر) ۹۰ آسانسور ۴ نفره
۱۱۰ آسانسورهای ۵ الی ۱۲ نفره
عمق d1 (سانتی‌متر) ۱۰ آسانسورهای ۴ الی ۵ نفره
۱۱۰ ۶ نفره
۱۴۰ ۸ نفره
۲۱۰ ۱۲ نفره
ارتفاع مناسب تمامی ظرفیت‌ها (سانتی‌متر) ۲۲۰
ابعاد و نوع درب طبقات و کابین با توجه به ظرفیت‌ها
مناسب برای آسانسور ۴ نفره ۷۰ عرض b2 (سانتی‌متر)
مناسب برای آسانسورهای ۵ الی ۱۲ نفره ۸۰
مناسب برای تمامی ظرفیت‌های آسانسور ۲۰۰ ارتفاع h3 (سانتی‌متر)
نیمه اتوماتیک (*)، اتوماتیک کشویی (*)، اتوماتیک از وسط بازشو (**) نوع بازشو
ابعاد چاله آسانسور با توجه به ظرفیت و نوع درب آسانسور
تلسکوپی (*)، از وسط باز شو (**)
مناسب برای آسانسورهای ۴ نفره ۱۴۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (*)
مناسب برای آسانسورهای ۵ الی ۱۲ نفره ۱۶۰
مناسب برای آسانسورهای ۵ الی ۱۲ نفره ۱۸۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (**)
مناسب برای آسانسورهای ۴ الی ۵ نفره ۱۶۰ عمق d2 (سانتی‌متر)
آسانسورهای ۶ نفره ۱۷۰
آسانسورهای ۸ نفره ۱۹۰
آسانسورهای ۱۲ نفره ۲۶۰

جدول ابعاد آسانسورهای غیر مسکونی (هتل‌ها، فروشگاه‌ها، سالن‌های همایش و…)

۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۷۵۰ ۶۰۰ ظرفیت به کیلوگرم
۲۱ نفره ۱۶ نفره ۱۳ نفره ۱۰ نفره ۸ نفره ظرفیت به نفر
۱۹۵ ۱۶۰ ۱۳۵ ۱۱۰ عرض b1 (سانتی‌متر) کابین
۱۷۵ ۱۴۰ عمق d1 (سانتی‌متر)
۲۳۰ ۲۲۰ ارتفاع (سانتی‌متر)
۱۱۰ ۸۰ عرض b2 (سانتی‌متر) ابعاد و نوع درب طبقات و کابین
۲۱۰ ۲۰۰ ارتفاع h3 (سانتی‌متر)
تلسکوپی (*)، از وسط باز شو (**) نوع باز شو
۲۴۰ ۲۱۰ ۱۸۰ ۱۶۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (*) ابعاد چاله (سانتی‌متر)
۲۶۰ ۲۴۰ ۱۹۰ ۱۸۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (**)
۲۴۰ ۲۱۰ ۱۹۰ عمق d2 (سانتی‌متر)

جدول ابعاد آسانسورهای بیمارستانی

تخت بر برانکارد ظرفیت به کیلوگرم
۲۵۰۰ کیلوگرم ۲۰۰۰ کیلوگرم ۱۶۰۰ کیلوگرم ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۸۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۱۰ عرض b1 (سانتی‌متر) کابین
۲۷۰ ۲۴۰ ۲۱۰ عمق d1 (سانتی‌متر)
۲۳۰ ۲۲۰ ارتفاع (سانتی‌متر)
۱۳۰ ۹۰ عرض b2 (سانتی‌متر) ابعاد و نوع درب طبقات و کابین
۲۱۰ ۲۰۰ ارتفاع h3 (سانتی‌متر)
تلسکوپی (*)، از وسط باز شو (**) نوع باز شو
۲۷۰ ۲۴۰ ۱۸۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (*) جدول ابعاد چاله     آسانسور (سانتی‌متر)
۲۹۰ ۲۰۰ عرض b3 (سانتی‌متر) (**)
۳۳۰ ۳۰۰ ۲۶۰ عمق d2 (سانتی‌متر)

برای نصب آسانسور در ساختمان چه استاندارهای باید در نظر داشته باشیم

در کنار رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، در هنگام نصب استانداردهای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت:

  • به نبودن شکاف یا حفره، بجز در درب طبقات، درچه‌های بازدید، سوراخهای محل عبور سیم بکسل، کابل‌‌های برق و فرمان دقت کنید.
  • مصالح مورد نیاز برای ساخت چاه آسانسور باید به گونه‌ای باشد که گرد و خاک تولید نکند تا سرویس‌کار در هنگام سرویس آسانسور، دچار مشکل نشود.
  • روشنایی کافی در چاه هر طبقه باید به میزان کافی در کنار تهویه مناسب برای چاه وجود داشته باشد.
  • در ساخت چاه یا موتورخانه به این موضوع توجه داشته باشید نباید هیچ وسیله ای مانند سیستم های گرمایش و سرمایش، برق و … از آن‌جا عبور کند. همچنین اگر محل عبور این موارد در مجاورت چاه باشد باید حتماً توسط یک دیواره از فضای چاه آسانسور جدا شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله درباره فضای مورد نیاز برای نصب آسانسور صحبت کردیم. قبل از شروع و خرید آسانسور با توجه به نقشه ساختمان از یک متخصص نصب آسانسور کمک بگیرید تا درباره ابعاد چاهک و فضای موردنیاز برای نصب آسانسور شما را راهنمایی کند و با در نظر گرفتن نوع ساختمان و توجه به ابعاد ذکر شده در جداول بالا می‌توانید آسانسور مورد نظر را تهیه و نصب کنید.

همانطور که گفتیم الزامات نصب آسانسور به فضایی که در دسترس دارید و نوع آسانسوری که می‌خواهید بستگی دارد. می‌توانید با متخصصین ما در بهترین شرکت آسانسور در تهران( آرمان مانگ) تماس بگیرید و بر اساس شرایط ساختمان خود به صورت رایگان از ما مشاوره بگیرید.