سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی عبارت است از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آن ها. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا نموده و خرابی آنها موجب خطرات احتمالی جانی می گردد.

از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی کمتر از اهمیت نصب آن ها نبوده و یک دستگاه آسانسور و پله برقی صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد. سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی را از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی نیز می توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آنها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد نماید.

شرکت آرمان مانگ (سهامی خاص) متشکل از تکنسین های آموزش دیده و مجرب است،که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستانها، آماده ارائه خدمات در اسرع وقت بوده و نسبت به رفع هر گونه خرابی و اجرای  پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه اقدام می نماید. این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات،قابلیت ارائه خدمات ، حتی در ایام تعطیل را نیز دارد.

نگهداری آسانسور

نگهداری آسانسور

خدمات واحد سرویس و نگهداری در یک نگاه:

  • سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی مطابق با استاندارد بین المللی EN-81 و استاندارد EN-115
  • ارائه چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی به مدیر ساختمان
  • اجرای جنرال سرویس (General Service)
  • گارانتی قطعات نصب شده تحت پوشش قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی
  • اجرای تعمیرات دوره ای توسط پرسنل متخصص و با تجربه شرکت
  • ارائه تاریخ و زمان بندی خدمات ماهیانه سرویس کاران پس از انعقاد قرارداد
  • ارائه خدمات به ساختمانهای خاص و پر ترافیک توسط سرویس کار مقیم
  • ارائه خدمات خدمات و نگهداری آسانسور و پله برقی به طور منظم و On time
  • رفع خرابی در کلیه ایام سال در اسرع وقت
  • ارائه خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات فقط در صورت انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه امکان پذیر میباشد.