این دستگاه توسط مانیتور کردن داخل کابین امنیت مسافران را افزایش می دهد که نسبت به سایر دستگاه های DVR ( ضبط ویدئویی دیجیتال) موجود دارای نصب راحت تر و هزینه کمتر می باشد.
این دستگاه برای فضاهای کوچک که دارای نگهبان نمی باشد،مناسب میباشد.
دوربین های با کیفیت بالا با میلیون ها پیکسل توانایی ضبط ویدئو با کیفیت فوق العاده ای دارند.