پروژه های اتمام یافته

مجتمع تجاری امیرکبیر

آسانسور تخت بر بیمارستان لاله

آسانسور ضد انفجار پالایشگاه شازند

۸ توقف ۴۵۰ کیلوگرم

پاساژ پرمهر

مجتمع تجاری ابریشم

چابهار

مجتمع ۵۶۵۰ واحدی مسکن مهر

سازمان هلال احمر

آسانسور ضد گرد و غبار IP54

شرکت سیمان مازندران

آسانسور پانورامیک تمام گرد با درهای Curve شیشه ای

پروژه مهندس فرید

آسانسور ضد انفجار پالایشگاه شازند

۱۴ توقف با ۵۶ متر طول حرکت

۲۴ توقف با ۱۰۶ متر طول حرکت

آسانسور VVVF مسافربر ۸ نفره

پروژه مهندس دهپور

پروژه آرام سیتی

دهوک-اربیل عراق

آسانسور پانورامیک

پروژه کاشان

پروژه مهندس سلیمی

۸ نفره

بنیاد شهید و امور ایثارگران
۸ نفره

خانه فرهنگ خاتم
۸ نفره

پروژه مهندس نیری
آسانسور باربری

پروژه مهندس متاجی
آسانسور ۶ نفره

پروژه بیمارستان ضیائیان
آسانسور تخت بر

پروژه بیمارستان آراد
آسانسور تخت بر

پروژه ساختمان آفتاب
بازسازی

پروژه مهندس خیراندیش

۱۰ نفره

چاپخانه اخترشمال

آسانسور باربر ۳ تن

بیمارستان آرمان

۲ دستگاه آسانسور غذابر (مون شارژ)

پروژه مهندس معینی

آسانسور مسافربر – ۸ نفره

پروژه مهندس هما۱

آسانسور مسافربر – ۸ نفره

پروژه مهندس هما۲

آسانسور مسافربر – ۸ نفره

پروژه شرکت شیمیایی بهداش

آسانسور باربر- مسافربر ۳۱ نفره

پروژه مهندس فتوحی

پکیج MP اسپانیا

۳ دستگاه آسانسور مسافربر

پروژه مرکز طبی کودکان

پروژه گندله سازی ماد کوش

منطقه ویژه معدنی خلیج فارس

بندرعباس

پروژه مهندس جمالی

آسانسور مسافربر ۶ نفره