فرم درخواست آسانسور

اطلاعات تماس


نام *

نام خانوادگی *

شماره موبایل *

شماره تلفن ثابت *

شماره تلگرام

ایمیل *


مشخصات مورد درخواست


آدرس پروژه

نوع آسانسور
مسافربربیماربرباربرسایر

نوع کاربری آسانسور
مسکونیاداریبیمارستانیسایر

نوع خدمات
سرویس و نگهداریفروش، نصب و راه اندازی

ابعاد چاه آسانسور
عرض چاه

عمق چاه