فرم درخواست آسانسور

  اطلاعات تماس


  نام *

  نام خانوادگی *

  شماره موبایل *

  شماره تلفن ثابت *

  شماره تلگرام

  ایمیل *


  مشخصات مورد درخواست


  آدرس پروژه

  نوع آسانسور
  مسافربربیماربرباربرسایر

  نوع کاربری آسانسور
  مسکونیاداریبیمارستانیسایر

  نوع خدمات
  سرویس و نگهداریفروش، نصب و راه اندازی

  ابعاد چاه آسانسور
  عرض چاه

  عمق چاه