ساخت کارخانه MP اسپانیا

سیستم VVVF

رنگ اپوکسی

درب کابین راست MP (عرض ۸۰cm)

نصب آسان

گارانتی ۱۸ ماهه

قیمت: ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

سیستم VVVF

رنگ اپوکسی

درب کابین چپ MP (عرض ۸۰cm)

نصب آسان

گارانتی ۱۸ ماهه

قیمت: ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

رنگ اپوکسی

درب طبقه راست MP (عرض ۸۰cm)

نصب آسان در کمتر از ۱۵ دقیقه

با طراحی جدید

گارانتی ۱۸ ماهه

قیمت: ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

رنگ اپوکسی

درب طبقه چپ MP (عرض ۸۰cm)

نصب آسان در کمتر از ۱۵ دقیقه

با طراحی جدید

گارانتی ۱۸ ماهه

قیمت: ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰  ریال